you should___to her for you disobedience ( apology ) ( giải thích )

you should___to her for you disobedience ( apology )
( giải thích )

2 bình luận về “you should___to her for you disobedience ( apology ) ( giải thích )”

 1. You should apologize to her for your disobedience
  __________________________________________________________
  apology(n) => apologize(v)
  should +V_o
  Tạm dịch : Bạn nên xin lỗi tới cô ấy vì sự không vâng lời của bạn

  Trả lời

Viết một bình luận