3 số 5,4,9 cho 2 dấu -,= hỏi làm được mấy phép tính

3 số 5,4,9 cho 2 dấu -,= hỏi làm được mấy phép tính

2 bình luận về “3 số 5,4,9 cho 2 dấu -,= hỏi làm được mấy phép tính”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới