Câu 1. Các số bé hơn 8: A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 1. Các số bé hơn 8:
A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7Viết một bình luận

Câu hỏi mới