có 8 quả cam bị vỡ 2 quả chiên 2 quả ăn 2 quả ,cà bao nhiêu quả ?

có 8 quả cam bị vỡ 2 quả chiên 2 quả ăn 2 quả ,cà bao nhiêu quả ?

2 bình luận về “có 8 quả cam bị vỡ 2 quả chiên 2 quả ăn 2 quả ,cà bao nhiêu quả ?”

Viết một bình luận