Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống : 2+3 = 5 4 – 2 = 2 3 + 5 = 7 6 – 3 = 2

Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống :
2+3 = 5
4 – 2 = 2
3 + 5 = 7
6 – 3 = 2

2 bình luận về “Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống : 2+3 = 5 4 – 2 = 2 3 + 5 = 7 6 – 3 = 2”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2+3 = 5   Đ
  4 – 2 = 2  Đ
  3 + 5 = 7 S Giải thích: 3+5 =8
  6 – 3 = 2  S Giải thính  6-3 = 3

  Trả lời
 2. 2+3 = 5 ⇒ Đúng
  4 – 2 = 2 ⇒ Đúng
  3 + 5 = 7 ⇒ Sai
  Vì: 3 + 5 = 8
  6 – 3 = 2 ⇒ Sai
  Vì: 6 – 3 = 3
  Chúc cậu học tốt
  phamhoangkhoinguyen

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới