Từ các số 0,2,6,8 có thể lập được các phép tính nào?

Từ các số 0,2,6,8 có thể lập được các phép tính nào?

2 bình luận về “Từ các số 0,2,6,8 có thể lập được các phép tính nào?”

 1. Từ các số 0; 2; 6; 8 ta có thể làm các phép tính:
  2 + 6 = 8
  2 + 0 = 2
  6 + 2 = 8
  6 + 0 = 6
  8 + 0 = 8
  8 – 6 = 2
  8 – 2 = 6
  2 – 0 = 2
  6 – 0 = 6
  8 – 0 = 8
  2 x 0 = 0
  6 x 0 = 0
  8 x 0 = 0
  2 : 0 = 0
  6 : 0 = 0
  8 : 0 = 0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới