1.Có bao nhiu số tự nhiên chẵn có ba số ? A,450 B.900 C.405 D.328

1.Có bao nhiu số tự nhiên chẵn có ba số ?
A,450
B.900
C.405
D.328

2 bình luận về “1.Có bao nhiu số tự nhiên chẵn có ba số ? A,450 B.900 C.405 D.328”

  1. Tập hợp các số tự nhiên chẵn có ba chữ số là {100; 102; …998}
    Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị. Nên tập hợp trên có:
    (998-100):2+1=450 số

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới