1.Một hội nghị bàn tròn có phái đoàn của các nước : Anh 3 người, Nga 5 người, Mỹ 2 người, Pháp 3 người, Trung Quốc 4 người. H

1.Một hội nghị bàn tròn có phái đoàn của các nước : Anh 3 người, Nga 5 người, Mỹ 2 người, Pháp 3 người, Trung Quốc 4 người. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho mọi thành viên sao cho người cùng quốc tịch thì ngồi cạnh nhau?
2.Một học sinh có 12 quyển sách đôi một khác nhau, trong đó có 2 quyển sách Toán, 4 quyển sách Anh văn, 6 quyển sách Hóa. Có bao nhiêu cách sắp xếp các quyển sách lên trên một kệ dài sao cho các quyển sách Hóa xếp kề nhau?
GIÚP MÌNH VỚI Ạ!

1 bình luận về “1.Một hội nghị bàn tròn có phái đoàn của các nước : Anh 3 người, Nga 5 người, Mỹ 2 người, Pháp 3 người, Trung Quốc 4 người. H”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  Số cách để sắp xếp 3 người Anh là : 
  3 x 2 x 1 = 6 (cách) 
  Số cách để sắp xếp 5 người Nga là : 
  5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 (cách) 
  Số cách để sắp xếp 2 người Mĩ là : 
  2 x 1 = 2 (cách) 
  Số cách để sắp xếp 3 người Pháp là : 
  3 x 2 x 1 = 6 (cách) 
  Số cách để sắp xếp 4 người Trung Quốc là : 
  4 x 3 x 2 x 1 = 24 (cách)
  Vậy tổng số cách là 6 x 120 x 2 x 6 x 24 = 207360 (cách)  
  2.
  Số cách để sắp xếp 6 quyển sách Hoá là :
  6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720 (cách)
  Số cách để sắp xếp 6 quyển sách còn lại là : 
  6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720 (cách)
  Tổng số cách sắp xếp là :
  720 x 720 = 518400 (cách) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới