Câu 33. Cho hình lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác vectơ không, cùng phương với vectơ OB có điểm đầu và điểm cuối

Câu 33. Cho hình lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác vectơ không, cùng phương với vectơ OB có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là
A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

2 bình luận về “Câu 33. Cho hình lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác vectơ không, cùng phương với vectơ OB có điểm đầu và điểm cuối”

 1. Giải đáp:
  ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đề . Các vecto khác vecto không cùng phương với vec{OB} có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là : 
  + vec{FA} và vec{AF}
  + vec{DC} và vec{CD}
  + vec{EB} và vec{BE}
  Chọn đáp án B

  cau-33-cho-hinh-luc-giac-deu-abcdef-tam-o-so-cac-vecto-khac-vecto-khong-cung-phuong-voi-vecto-ob

  Trả lời
 2. Giải đáp: B
  Lời giải và giải thích chi tiết: vecto cùng phương là AF, FA, DC, CD, EB, BE
  không phải là OE, EO, BO vì điểm đầu và điểm cuối không phải là đỉnh của lục giác :>
    

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới