Cho 2 điểm A (1,3) ; B (5,7) a, viết phương trình tổng quát của đường trung trực AB b, viết phương trình tham số của AB Giú

Cho 2 điểm A (1,3) ; B (5,7)
a, viết phương trình tổng quát của đường trung trực AB
b, viết phương trình tham số của AB
Giúp mk với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới