Cho 2 đường thẳng . Trên đường thẳng d lấy 15 điểm phân biệt trên đường thẳng d lấy 20 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam g

Cho 2 đường thẳng . Trên đường thẳng d lấy 15 điểm phân biệt trên đường thẳng d lấy 20 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà đỉnh của nó được chọn từ 35 đỉnh trên

1 bình luận về “Cho 2 đường thẳng . Trên đường thẳng d lấy 15 điểm phân biệt trên đường thẳng d lấy 20 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam g”

 1. Một tam giác tạo thành bởi  3 đỉnh
  TH1:  Trên d lấy 1 đỉnh, trên d’ lấy 2 đỉnh
  => Tạo thành được  C_{15}^1. C_{20}^2 = 2850 tam giác
  TH2:  Trênd lấy 2 đỉnh, trên d’ lấy 1 đỉnh
  => Tạo thành được  C_{15}^2. C_{20}^1 = 2100 tam giác
  Vậy có thể tạo được  2850 + 2100= 4950 tam giác từ  35  điểm đã cho
   

  Trả lời

Viết một bình luận