Cho A ={0,1,2,….,9}.Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và ko tận cùng bằng 0?

Cho A ={0,1,2,….,9}.Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và ko tận cùng bằng 0?Viết một bình luận

Câu hỏi mới