Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n + 1 chữ số 1, c là số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng a + b + c + 8 là số chính ph

Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n + 1 chữ số 1, c là số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng a + b + c + 8 là số chính phương.

1 bình luận về “Cho a là số gồm 2n chữ số 1, b là số gồm n + 1 chữ số 1, c là số gồm n chữ số 6. Chứng minh rằng a + b + c + 8 là số chính ph”

 1. Đặt k=11…1(n chữ số 1)
  =>a=111…1111(2n chữ số 1)=11..100..0+11…11=k(9k+1)+k=9k^2+2k
  Tượng tự,b=10k+1;c=6k
  =>a+b+c+8=9k^2+2k+10k+1+6k=9k^2+18k+9=(3k+3)^2 là SCP
  Vậy a+b+c+8 là SCP
  @lienlien55098

  Trả lời

Viết một bình luận