Cho ba điểm A(-2;6), B(-2;9), C(9;8). Gọi H(a,b) là trực tâm của tam giác ABC. Tính P=11a + b Mong các cao nhân giúp đỡ Xin

Cho ba điểm A(-2;6), B(-2;9), C(9;8). Gọi H(a,b) là trực tâm của tam giác ABC. Tính P=11a + b
Mong các cao nhân giúp đỡ
Xin cảm ơnViết một bình luận

Câu hỏi mới