Cho cos `x = 1/2` . Tính biểu thức `P = 3sin^2 x + 4 cos^2x` Biết cos `a=1/3`. Giá trị của biểu thức `P = sin^2a + 3cos^2a`

Cho cos `x = 1/2` . Tính biểu thức `P = 3sin^2 x + 4 cos^2x`
Biết cos `a=1/3`. Giá trị của biểu thức `P = sin^2a + 3cos^2a`
Thấy ai cũng bảo dễ=)) Quên nghe giảng và cái kết =))

2 bình luận về “Cho cos `x = 1/2` . Tính biểu thức `P = 3sin^2 x + 4 cos^2x` Biết cos `a=1/3`. Giá trị của biểu thức `P = sin^2a + 3cos^2a`”

 1. P=3sin^{2}x+4cos^{2}x
    =3sin^{2}x+3cos^{2}x+cos^{2}x
    =3+(1/2)^2
    =13/4
  P=sin^{2}a+3cos^{2}a
    =sin^{2}a+cos^{2}a+2cos^{2}a
    =1+2.(1/3)^2
    =11/9
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)cos x =\frac{1}{2}
  @sin^{2}x+cos^{2}x=1
  ⇔sin^{2}x+(\frac{1}{2})^{2}=1
  ⇔sin^{2}x=\frac{3}{4}
      ⇒sin x =\frac{\sqrt{3}}{2}
  Khi đó: 
       P=3sin^{2}x+4cos^{2}x=3.(\frac{\sqrt{3}}{2})^{2}+4.(\frac{1}{2})^{2}=\frac{13}{4}
  2)cos\alpha=\frac{1}{3}
  @sin^{2}\alpha+cos^{2}\alpha=1
  ⇔sin^{2}\alpha+(\frac{1}{3})^{2}=1
  ⇔sin^{2}\alpha=\frac{8}{9}
      ⇒sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}
  Khi đó: 
       P=sin^{2}\alpha+3cos^{2}\alpha=(\frac{2\sqrt{2}}{3})^{2}+3.(\frac{1}{3})^{2}=\frac{11}{9}
          

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới