Cho điểm M và N thuộc đường tròn (Ở;10 cm) sao cho MN có độ dài bằng 16 cm . Qua M và an kết các tiếp tuyến với đường tròn, c

Cho điểm M và N thuộc đường tròn (Ở;10 cm) sao cho MN có độ dài bằng 16 cm . Qua M và an kết các tiếp tuyến với đường tròn, các tiếp tuyến này cắt nhau tại A
C. Tính số đo góc MÀN ( làm tròn đến độ)

1 bình luận về “Cho điểm M và N thuộc đường tròn (Ở;10 cm) sao cho MN có độ dài bằng 16 cm . Qua M và an kết các tiếp tuyến với đường tròn, c”

 1. Xét $\Delta OMA$ vuông tại $M$ có:
  $\tan \widehat{MAO} = \dfrac{OM}{OA} = \dfrac{10}{16,6} ≈ 0,6$
  $\to \widehat{MAO} ≈ 31^\circ$
  $\\$
  Xét $\Delta OMA$ và $\Delta ONA$ có:
  $\quad \widehat M = \widehat N = 90^\circ$ (giả thiết)
  $\quad OM = ON = R$
  $\quad OA :$ chung
  $\to \Delta OMA = \Delta ONA $
  $\to \widehat{MAO} = \widehat{NAO} = \dfrac{\widehat{MAN}}2$
  $\to \widehat{MAN} = 2\widehat{MAO} = 2 .31^\circ = 62^\circ$

  cho-diem-m-va-n-thuoc-duong-tron-o-10-cm-sao-cho-mn-co-do-dai-bang-16-cm-qua-m-va-an-ket-cac-tie

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới