Cho đồ thị hàm số y=(2m+1)x-m+3 Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ=-2

Cho đồ thị hàm số y=(2m+1)x-m+3
Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ=-2

2 bình luận về “Cho đồ thị hàm số y=(2m+1)x-m+3 Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ=-2”

 1. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ=-2 
  => Toạ độ điểm đó là: (0; -2)
  => (0;-2)\ in\ y=(2m+1)x-m+3  
  <=>-2 =(2m+1).0-m+3 
  <=>-2=-m+3  
  <=> m=5
  Vậy m=5 thì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ=-2 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  m=5 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2
  => x=0; y=-2
  Thay x=0; y=-2 vào hàm số, ta được:
  (2m+1).0-m+3=-2 
  <=> -m+3=-2
  <=> -m=-5
  <=> m=5
  Vậy m=5 thì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới