Cho tam giác ABC ; A(0;4), B(6;-2), C(1;5) a,Viết pt tổng quát của đường thẳng chứa cạnh BC b,Tính diện tích tam giác ABC

Cho tam giác ABC ; A(0;4), B(6;-2), C(1;5)
a,Viết pt tổng quát của đường thẳng chứa cạnh BC
b,Tính diện tích tam giác ABCViết một bình luận

Câu hỏi mới