Cho tam giác ABC đều có cạnh = 3. Gọi I là trung điểm của cạnh AC, G là trọng tâm tam giác. Tích vô hướng BI.BG có giá trị bằ

Cho tam giác ABC đều có cạnh = 3. Gọi I là trung điểm của cạnh AC, G là trọng tâm tam giác. Tích vô hướng BI.BG có giá trị bằng?

1 bình luận về “Cho tam giác ABC đều có cạnh = 3. Gọi I là trung điểm của cạnh AC, G là trọng tâm tam giác. Tích vô hướng BI.BG có giá trị bằ”

 1. Giải đáp:
  $\dfrac{9}{2}.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\Delta ABC$ đều cạnh $3$, trung tuyến $BI$ đồng thời là đường cao
  $\Rightarrow BI=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\\ BG=\dfrac{2}{3} BI=\sqrt{3}\\ \overrightarrow{BI}.\overrightarrow{BG}\\ =BI.BG. \cos \left(\overrightarrow{BI},\overrightarrow{BG}\right)\\ =\dfrac{3\sqrt{3}}{2}. \sqrt{3}.\cos 0\\ =\dfrac{9}{2}.$

  cho-tam-giac-abc-deu-co-canh-3-goi-i-la-trung-diem-cua-canh-ac-g-la-trong-tam-tam-giac-tich-vo-h

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới