cho tam giác ABC vg A có AB<AC. Kẻ đg cao AD (D thuộc BC) a) Cm Δ ABC đồng dạng Δ BDA và suy ra tỉ số đồng dạng b) Cm AD²=

cho tam giác ABC vg A có AB<AC. Kẻ đg cao AD (D thuộc BC)
a) Cm Δ ABC đồng dạng Δ BDA và suy ra tỉ số đồng dạng
b) Cm AD²=DB.DC

1 bình luận về “cho tam giác ABC vg A có AB<AC. Kẻ đg cao AD (D thuộc BC) a) Cm Δ ABC đồng dạng Δ BDA và suy ra tỉ số đồng dạng b) Cm AD²=”

 1. Giải đáp:
  • ∠BDA = ∠BAC (đồng thời cung BC)
  • ∠ABD = ∠ACD = 90° (vì AD là đường cao của ΔABC)
  • Vì có hai góc bằng nhau nên ΔABD ~ ΔACD theo góc (AA).
  Do đó, ta có ΔABC đồng dạng với ΔBDA.
  Từ đó, suy ra tỷ lệ đồng dạng:
  AB/BD = AC/CD
  Tương đương với AB.CD = AC.BD
  b) Ta có:
  AD² = AB² – BD² (theo định lí Pythagoras đối với tam giác vuông ABD)
  AD² = AC² – CD² (theo định lí Pythagoras đối với tam giác vuông ACD)
  Nhân vật nhìn thấy hai đẳng thức này với nhau, ta được:
  AD^4 = (AB² – BD²) x (AC² – CD²)
  Open the left and use AB < AC, ta has:
  AD^4 = AB².AC² – AB².CD² – AC².BD² + BD².CD²
  Vì ΔABC đồng dạng với ΔBDA nên ta có:
  AB/BD = AC/CD
  => AB.CD = AC.BD
  => AB.CD – AC.BD = 0
  Làm điều đó:
  AD^4 = BD².CD² = (BD.CD)^2
  => AD² = BD.CD => AD² = DB.DC
  Do đó ta đã chứng minh được cả hai phần a) và b).
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận