Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 2a , gọi M là trung điểm AC . Tính MA×(MB+MC)

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 2a , gọi M là trung điểm AC . Tính MA×(MB+MC)

1 bình luận về “Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 2a , gọi M là trung điểm AC . Tính MA×(MB+MC)”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới