Cho tam hình thang ABCD vuông tại A và B, AB =3a, BC=4a, AD=a. Gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho AM =2a. Tính (vecto MD + v

Cho tam hình thang ABCD vuông tại A và B, AB =3a, BC=4a, AD=a. Gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho AM =2a. Tính (vecto MD + vecto MC)vecto CB

1 bình luận về “Cho tam hình thang ABCD vuông tại A và B, AB =3a, BC=4a, AD=a. Gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho AM =2a. Tính (vecto MD + v”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới