Cho y = x² – 4x + 3 có đồ thị là (P) a) Vẽ đồ thị h/s đó b) Xác định x sao cho y 0 (phần a đừng vẽ mỗi hình nha, trình bày c

Cho y = x² – 4x + 3 có đồ thị là (P)
a) Vẽ đồ thị h/s đó
b) Xác định x sao cho y 0
(phần a đừng vẽ mỗi hình nha, trình bày cho mình với)

2 bình luận về “Cho y = x² – 4x + 3 có đồ thị là (P) a) Vẽ đồ thị h/s đó b) Xác định x sao cho y 0 (phần a đừng vẽ mỗi hình nha, trình bày c”

 1. a/
  – ta có c = 3 => giao điểm của đồ thị với trục tung có tung độ là 3
  – Đỉnh I có hoành độ là -b/ab = 4/2= 2
   Thay 2 vào (P) ta được tung độ của I là -1
    nên đồ thị có tọa độ đỉnh là I(2; -1)
  – Cho y = 0 => x = 3 hoặc x = 1 nên cắt trục hoành tại điểm có hoảnh độ là 1 và 3
  Vễ đường parabol đỉnh I (2; -1) qua các tọa độ ( 0; 3 ); ( 1; 0 ) và ( 3; 0) vừa tìm được chính là đồ thị của (P)
  b/
  y = 0
  <=> x² – 4x + 3 = 0
  <=> ( x – 3 ) ( x – 1 ) = 0
  <=> x – 3 = 0 hoặc x – 1 = 0
  <=> x = 3 hoặc x = 1
  cuyu

  cho-y-4-3-co-do-thi-la-p-a-ve-do-thi-h-s-do-b-ac-dinh-sao-cho-y-0-phan-a-dung-ve-moi-hinh-nha-tr

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\rm a,$
  – Chọn 4 điểm thuộc độ thị (P): $\rm  A(0:3);B(1;0);C(2;-1);D(3;0)$
  – Trong đó, đỉnh là $\rm  C$ vì đỉnh có tọa độ $\rm  (\dfrac{-b}{2a};\dfrac{-Δ}{4a})$ hay $\rm  (\dfrac{(-(-4)}{2};\dfrac{-(4^2-4 \,\, x \,\, 3)}{4})$->$\rm  (2;-1)$ chính là điểm C
  – Chấm 4 điểm trên trục tọa độ và tiến hành đặt thước parabol lên vẽ.
  $\rm  b,$
  – Mình không hiểu ý bạn lắm nhưng mình đoán là tìm x để y =0 nếu không đúng bạn cmt phía dưới lại đề bài để có thể sửa lại kịp thời.
  $\rm  x^2-4x+3$=0
  <=>$\rm  (x-3)(x-1)$=0
  <=>$\rm  x-3$=0 hoặc $\rm  x-1$=0
  <=>$\rm  x$=3 hoặc $\rm  x$=1

  cho-y-4-3-co-do-thi-la-p-a-ve-do-thi-h-s-do-b-ac-dinh-sao-cho-y-0-phan-a-dung-ve-moi-hinh-nha-tr

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới