có 2 nhà xe. Nhà A khi đi 10km đầu thì thu 7000đ/km sau đó thu 3000đ/km. Nhà xe B thu 5000đ/km hỏi nếu đi với x km thì đi với

có 2 nhà xe. Nhà A khi đi 10km đầu thì thu 7000đ/km sau đó thu 3000đ/km. Nhà xe B thu 5000đ/km hỏi nếu đi với x km thì đi với nhà xe nào thì tiết kiệm nhất

1 bình luận về “có 2 nhà xe. Nhà A khi đi 10km đầu thì thu 7000đ/km sau đó thu 3000đ/km. Nhà xe B thu 5000đ/km hỏi nếu đi với x km thì đi với”

 1. Giải đáp: khi đi quãng đường dưới $20km$ thì nhà xe B tiết kiệm hơn, còn lớn hơn $20km$ thì nhà xe A tiết kiệm hơn, $20km$ thì 2 nhà xe giá cước như nhau
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số tiền phải trả khi đi nhà xe A là:
  $\begin{array}{l}
  7000.10 + 3000.\left( {x – 10} \right)\\
   = 70000 + 3000.x – 30000\\
   = 40000 + 3000.x
  \end{array}$
  Tổng số tiền phải trả khi đi nhà xe B là: $5000.x$ (đồng)
  $\begin{array}{l}
  Khi:40000 + 3000.x > 5000.x\\
   \Leftrightarrow 2000.x < 40000\\
   \Leftrightarrow x < 20
  \end{array}$
  Vậy khi đi quãng đường dưới $20km$ thì nhà xe B tiết kiệm hơn, còn lớn hơn $20km$ thì nhà xe A tiết kiệm hơn, $20km$ thì 2 nhà xe giá cước như nhau

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới