Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau đôi một và số ở giữa luôn là 2

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau đôi một và số ở giữa luôn là 2

2 bình luận về “Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau đôi một và số ở giữa luôn là 2”

 1. Bạn tham khảo, nếu có sai sót hoặc không phù hợp, hãy báo cáo câu trả lời.
  Gọi các STN có dạng: n=overline{ab2de}
  Trường hợp 1:e=0:
  a có 8 cách chọn
  b có 7 cách chọn 
  d có 6 cách chọn 
  => Có 8.7.6=336 số
  Trường hợp 2:ene0
  e có 3 cách chọn
  a có 7 cách chọn
  b có 7 cách chọn
  d có 6 cách chọn
  => Có 3.7.7.6=882 số
  Vậy tổng cộng có 336+882=1218 số tự nhiên thỏa yêu cầu bài.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới