d đi qua hai điểm C(2;2) và D(4;6) tìm phương trình tham số

d đi qua hai điểm C(2;2) và D(4;6) tìm phương trình tham sốViết một bình luận

Câu hỏi mới