Giải hình học vecto giúp e vs ạ ( vecto=vt) Cho hcn ABCD tâm O có AB =6a biết M là trung điểm AB a) Chứng minh vt MO+vt MA+ v

Giải hình học vecto giúp e vs ạ ( vecto=vt)
Cho hcn ABCD tâm O có AB =6a biết M là trung điểm AB
a) Chứng minh vt MO+vt MA+ vt OB= vt 0
b) tính độ dài đoạn vt MO- vt OD

2 bình luận về “Giải hình học vecto giúp e vs ạ ( vecto=vt) Cho hcn ABCD tâm O có AB =6a biết M là trung điểm AB a) Chứng minh vt MO+vt MA+ v”

 1. Giải đáp:
  ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chứng minh vec{MO} + vec{MA} + vec{OB} = vec{0}
  Ta có : vec{MO} + vec{MA} + vec{OB} = vec{0}
  ↔ vec{MB} + vec{BO} + vec{MA} + vec{OB} = vec{0}
  ↔ vec{MB} + vec{MA} = vec{0} ( Đúng vì M là trung điểm AB )
  b) Tính độ dài đoạn vec{MO} – vec{OD}
  Ta có :  |vec{MO} – vec{OD}|
  = |vec{MO} + vec{DO}|
  = |vec{MO} + vec{OB}|
  = |vec{MB}|
  Mà |vec{MB}| = (|vec{AB}|)/2 = (6a)/2 = 3a
  -> |vec{MO} – vec{OD}| = 3a

  giai-hinh-hoc-vecto-giup-e-vs-a-vecto-vt-cho-hcn-abcd-tam-o-co-ab-6a-biet-m-la-trung-diem-ab-a-c

  Trả lời
 2. a) $\vec {MO}$ + $\vec {MA}$ + $\vec {OB}$
  = ($\vec {MO}$ + $\vec {OB}$) + $\vec {MA}$
  = $\vec {MB}$ + $\vec {MA}$
  = $\vec {0}$ (do M là trung điểm AB)
  b) |$\vec {MO}$ – $\vec {OD}$|
  = |$\vec {MO}$ + $\vec {DO}$|
  = |$\vec {MO}$ + $\vec {OB}$|
  = |$\vec {MB}$| = 3a
  Ta có: |$\vec {MB}$| = $\frac{\vec {|AB|}}{2}$  = $\frac{6a}{2}$ = 3a
  Vậy |$\vec {MO}$ – $\vec {OD}$| = 3a
   

  giai-hinh-hoc-vecto-giup-e-vs-a-vecto-vt-cho-hcn-abcd-tam-o-co-ab-6a-biet-m-la-trung-diem-ab-a-c

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới