Gieo đồng thời ba con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cổ Tích số chẩm ở mặt xuất hiện trên ba con xúc xắc đó là s

Gieo đồng thời ba con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cổ Tích số chẩm ở mặt xuất hiện trên ba con xúc xắc đó là số chẵn.
a) Hãy tìm biến cố đối của biến cố A.
b) Hãy tính xác suất của biến cố A

1 bình luận về “Gieo đồng thời ba con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cổ Tích số chẩm ở mặt xuất hiện trên ba con xúc xắc đó là s”

 1. a) \overline{A}: “Tích số chấm ở mặt xuất hiện trên ba con xúc xắc đó không phải là số chẵn”
  b)
  Khi gieo đồng thời ba con xúc xắc cân đối và đồng chất có thể xảy ra 6^3=216 kết quả
  => n_\Omega=216
  Trong đó có 3^3=27 kết quả sao cho cả ba mặt đều là số chấm lẻ hay nói cách khác tích của chúng là số lẻ
  => P_\overline{A}=27/216=1/8
  => P_A=1-1/8=7/8
  $\\$
  \bb\color{#3a34eb}{\text{@hoanganhnguyen09302}}

  Trả lời

Viết một bình luận