ho tam giác cho tam giác abc có a ( 1;3) b ( -2;-1 ) c ( 2;-1) viết phuon trình tổng quát của đt AB , BC

ho tam giác cho tam giác abc có a ( 1;3) b ( -2;-1 ) c ( 2;-1) viết phuon trình tổng quát của đt AB , BC

1 bình luận về “ho tam giác cho tam giác abc có a ( 1;3) b ( -2;-1 ) c ( 2;-1) viết phuon trình tổng quát của đt AB , BC”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: vec{AB}=(-3; -4)
  vec{BC}=(4; 0)
  Vì đường thẳng AB đi qua A(1; 3) và có VTCP vec{u}=vec{AB}=(-3; -4)
  ⇒VTPT vec{n}=(-4; 3)
  ⇒PT TQ của AB: -4(x-1)+3(y-3)=0⇔-4x+3y-5=0⇔4x-3y+5=0
  Vì đường thẳng BC đi qua B(-2; -1) và có VTCP vec{u}=vec{BC}=(4; 0)
  ⇒VTPT vec{n}=(0; -4)
  ⇒PT TQ của BC: 0(x+2)-4(y+1)=0⇔-4y-4=0⇔4y+4=0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới