Khai triển giúp mình nhị thức Newton sau: $(x+y)^{4}$

Khai triển giúp mình nhị thức Newton sau:
$(x+y)^{4}$Viết một bình luận

Câu hỏi mới