Lập phương trinhg tổng quát của đg thẳng `a.` Qua `A(2;0)` và `B(0;3)` `b.` Qua `M(-5;8)` và có hệ số góc `k=-3`

Lập phương trinhg tổng quát của đg thẳng
`a.` Qua `A(2;0)` và `B(0;3)`
`b.` Qua `M(-5;8)` và có hệ số góc `k=-3`

2 bình luận về “Lập phương trinhg tổng quát của đg thẳng `a.` Qua `A(2;0)` và `B(0;3)` `b.` Qua `M(-5;8)` và có hệ số góc `k=-3`”

 1. a)
  $\overrightarrow{AB}$=$\overrightarrow{u}$=(-2;3)
  =>$\overrightarrow{n}$=(3;2)
  PTTQ : 3(x-2)+2(y-0)=0<=>3x+2y-6=0
  b) 
  Ta có hệ số góc k=-3 => đường thẳng có dạng y=-3x+c
  Qua điểm M(-5;8)=>8=-3(-5)+c<=>c=-7
  PTTQ : y=-3x-7<=>-3x-y-7=0
   

  Trả lời

Viết một bình luận