Một bình đựng 16 viên bi trong đó có 7 viên bi trắng,6 viên bi đen,3 viên bi đỏ.lấy ngẫu nhiên bố nvieen bi.số phần tử của bi

Một bình đựng 16 viên bi trong đó có 7 viên bi trắng,6 viên bi đen,3 viên bi đỏ.lấy ngẫu nhiên bố nvieen bi.số phần tử của biến cố C:”lấy bốn viên trong đó có ít nhất 2 màu”

1 bình luận về “Một bình đựng 16 viên bi trong đó có 7 viên bi trắng,6 viên bi đen,3 viên bi đỏ.lấy ngẫu nhiên bố nvieen bi.số phần tử của bi”

Viết một bình luận