Một người lái ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B, nhưng do ngăn cách bởi một hồ nước nên phải lái xe đi từ địa điểm A đến đ

Một người lái ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B, nhưng do ngăn cách bởi một hồ nước nên phải lái xe đi từ địa điểm A đến địa điểm C rồi từ địa điểm C đến địa điểm B. Biết đoạn đường AC dài 70km, đoạn đường BC dài 30km. Góc cua giữa hai cung đường tại địa điểm C là 60o. Trung bình ô tô chạy 100km cần 8 lít xăng. Giá xăng lúc này là 27 000đ/lít. Hỏi nếu người ta xây cầu qua hồ và làm con đường thẳng chạy từ địa điểm A đến địa điểm B thì người đó tiết kiệm được bao nhiêu tiền xăng?

1 bình luận về “Một người lái ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B, nhưng do ngăn cách bởi một hồ nước nên phải lái xe đi từ địa điểm A đến đ”

 1. Giải đáp:
  $84612 (đ).$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng định lý cos:
  $\Rightarrow AB=\sqrt{AC^2+BC^2-2AC.BC.\cos (AC,BC)}=10\sqrt{37}(km)$
  Số km tiết kiệm được:
  $30+70-10\sqrt{37}=100-10\sqrt{37} (km)$
  Số tiền xăng tiết kiệm được:
  $8:100. (100-10\sqrt{37}).27 000 \approx 84612 (đ)$
  Vậy người đó tiết kiệm được khoảng $84612 (đ).$

  mot-nguoi-lai-o-to-di-tu-dia-diem-a-den-dia-diem-b-nhung-do-ngan-cach-boi-mot-ho-nuoc-nen-phai-l

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới