một quán ăn phục vụ 7 món ăn vặt và 3 loại nước uống hỏi bạn An có bao nhiêu cách để gọi 1 món ăn và 1 loại nước uống

một quán ăn phục vụ 7 món ăn vặt và 3 loại nước uống hỏi bạn An có bao nhiêu cách để gọi 1 món ăn và 1 loại nước uống

2 bình luận về “một quán ăn phục vụ 7 món ăn vặt và 3 loại nước uống hỏi bạn An có bao nhiêu cách để gọi 1 món ăn và 1 loại nước uống”

 1. Giải đáp:
   21
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số cách để bạn An gọi 1 món ăn là :$C^1_7$
   Số cách để bạn An gọi 1 loại nước uống là $C^1_3$
  Vậy có $C^1_7 .C^1_3=7.3=21$ cách để bạn An gọi 1 món ăn và 1 loại nước uống

  Trả lời
 2. Giải đáp:        
  chọn món ăn vặt: 7 cách
  chọn nước uống : 3 cách 
  ⇒ có: 7×3= 21 (cách)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới