NGẮN GỌN,DỄ HIỂU GIÚP MÌNH VỚI Ạ.MÌNH CẢM ƠN. Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác ABC, với A(6; 2), B(4; 2), C(5; 5). Viết

NGẮN GỌN,DỄ HIỂU GIÚP MÌNH VỚI Ạ.MÌNH CẢM ƠN.
Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác ABC, với A(6; 2), B(4; 2), C(5; 5). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

2 bình luận về “NGẮN GỌN,DỄ HIỂU GIÚP MÌNH VỚI Ạ.MÌNH CẢM ƠN. Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác ABC, với A(6; 2), B(4; 2), C(5; 5). Viết”

 1. Giải đáp:
  (C): x^{2}+y^{2}-10x-\frac{20}{3}y+\frac{100}{3}=0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phương trình đường tròn (C) có dạng:
  x^{2}+y^{2}-2ax-2by+c=0(a^{2}+b^{2}-c>0)
  Vì A, B, C∈(C) nên ta có hệ phương trình:
  ⇒{(36+4-2a.6-2b.2+c=0),(16+4-2a.4-2b.2+c=0),(25+25-2a.5-2b.5+c=0):}
  ⇔{(-12a-4b+c=-40),(-8a-4b+c=-20),(-10a-10b+c=-50):}
  ⇔{(a=5),(b=\frac{10}{3}),(c=\frac{100}{3}):}(tmđk)
  Vậy (C): x^{2}+y^{2}-10x-\frac{20}{3}y+\frac{100}{3}=0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới