Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F. Chứng minh rằng các vectơ AD+BE+CF=AE+BF+CD

Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F. Chứng minh rằng các vectơ AD+BE+CF=AE+BF+CD

1 bình luận về “Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F. Chứng minh rằng các vectơ AD+BE+CF=AE+BF+CD”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    $VT=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}\\ =\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{OF}\\ =\left(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OE}\right)+\left(\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OF}\right)+\left(\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{OD} \right)\\ =\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}\\ =VP$
    Vậy đẳng thức được chứng minh.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới