Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính |AB+DC|? (tính độ dài của vecto AB + vecto DC)

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính |AB+DC|?

(tính độ dài của vecto AB + vecto DC)

1 bình luận về “Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính |AB+DC|? (tính độ dài của vecto AB + vecto DC)”

 1. Giải đáp:
  ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đề : Tính |vec{AB} + vec{DC}|
  Vì ABCD là hình vuông nên vec{AB} = vec{DC}
  -> |vec{AB} + vec{DC}| = |2vec{AB}| = 2a

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới