Cho parabol (P): y= -x+4x+m. Tìm m để (P) có đỉnh thuộc đường thẳng y=2.

Cho parabol (P): y= -x+4x+m. Tìm m để (P) có đỉnh thuộc đường thẳng y=2.

1 bình luận về “Cho parabol (P): y= -x+4x+m. Tìm m để (P) có đỉnh thuộc đường thẳng y=2.”

 1. Giải đáp: 
  m= -4
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  + đỉnh S ( -b / 2a ; -Δ / 4a )
  x = – b/ 2a = -4 / 2.(-1) =3
  y = -2 + 4 .2 +m = 6 + m
  Vì a = -1 < 0 ,ta có bảng biến thiên: 
  x      -∞      2       +∞
                   
                 6 + m
  y      -∞                 +∞
  Hàm số đạt giá trị lớn nhất: 
   <=> 6 +m =2
  <=>  m       = -4
  Vậy m = -4 thì hàm số đạt giá trị lớn nhất là y =2 tại x = 2.
  Chúc cậu học tốt
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới