cho tam giác ABC có A(-2;1),B(2;3),C (1;-5) lập phương trình đường thẳng chứa đường trung trực của cạnh BC giải nhan

cho tam giác ABC có A(-2;1),B(2;3),C (1;-5) lập phương trình đường thẳng chứa đường trung trực của cạnh BC

giải nhanh trong tối nay giúp mk vs ạ c.on

2 bình luận về “cho tam giác ABC có A(-2;1),B(2;3),C (1;-5) lập phương trình đường thẳng chứa đường trung trực của cạnh BC giải nhan”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  $\overrightarrow{BC}$ = (-1,-8) = (1,8)
  Gọi M là trung điểm của BC, có tọa độ là (3/2 , -1) 
  Gọi d là phương trình đường thẳng chứa đường trung trực của cạnh BC.
  Ta có : đường thẳng d đi qua M (3/2 , -1) nhận $\overrightarrow{BC}$ (1,8) là vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là : 
  d:1(x-3/2)+8(y+1)=0 hay d:x+8y+13/2=0
   

  Trả lời

Viết một bình luận