số học sinh xuất sắc của khối 10 là 8 học sinh, khối 11 có 6 học sinh, khối 12 có 8 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn ra 4

số học sinh xuất sắc của khối 10 là 8 học sinh, khối 11 có 6 học sinh, khối 12 có 8 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn ra 4 học sinh đi tham dự hội nghị điển hình sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh?

1 bình luận về “số học sinh xuất sắc của khối 10 là 8 học sinh, khối 11 có 6 học sinh, khối 12 có 8 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn ra 4”

 1. Giải
  Trường hợp 1:1 học sinh lớp 10-1 học sinh lớp 11-2 học sinh lớp 12
  Có C_8^1.C_6^1.C_8^2=1344 cách
  Trường hợp 1:1 học sinh lớp 10-2 học sinh lớp 11-1 học sinh lớp 12
  Có C_8^1.C_6^2.C_8^1=960 cách
  Trường hợp 1:2 học sinh lớp 10-1 học sinh lớp 11-1 học sinh lớp 12
  Có C_8^2.C_6^1.C_8^1=1344 cách
  Vậy tổng cộng có 1344+960+1344=3648 cách chọn.

  Trả lời

Viết một bình luận