Trong mặt phẳng oxy, cho 3 điểm A (-1;3) B (2;-5) C (4;0) a Chứng tỏ 3 điểm A B C không thẳng hàng B Tìm toạ đ

Trong mặt phẳng oxy, cho 3 điểm A (-1;3) B (2;-5) C (4;0)

a Chứng tỏ 3 điểm A B C không thẳng hàng

B Tìm toạ độ đỉnh D sao cho ABCD là hình bình hành

1 bình luận về “Trong mặt phẳng oxy, cho 3 điểm A (-1;3) B (2;-5) C (4;0) a Chứng tỏ 3 điểm A B C không thẳng hàng B Tìm toạ đ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  vec{AB}=(2+1; -5-3)=(3; -8)
  vec{AC}=(4+1; 0-3)=(5; -3)
  Khi đó: \frac{3}{5} \ne \frac{-8}{-3}
  ⇒3 điểm A,B,C không thẳng hàng.
  b)D(x_{D}; y_{D})
  vec{AB}=(3; -8)
  vec{DC}=(4-x_{D}; 0-y_{D})
  Khi đó: vec{AB}=vec{DC}
  ⇔{(3=4-x_{D}),(-8=0-y_{D}):}
  ⇔{(x_{D}=1),(y_{D}=8):}
  Vậy D(1; 8) thì ABCD là hình bình hành.
       

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới