Vẽ đồ thị hàm số y=-x²-5x+6 Xác định GTNN; GTLN; hàm số đồng biến; hàm số nghịch biến (GTLN:giá trị lớn nhất

Vẽ đồ thị hàm số y=-x²-5x+6

Xác định GTNN; GTLN; hàm số đồng biến; hàm số nghịch biến

(GTLN:giá trị lớn nhất

GTNN:giá trị nhỏ nhất )

1 bình luận về “Vẽ đồ thị hàm số y=-x²-5x+6 Xác định GTNN; GTLN; hàm số đồng biến; hàm số nghịch biến (GTLN:giá trị lớn nhất</”

 1. Ta có: $-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{5}{2}$ và $-\dfrac{\Delta}{4a}=\dfrac{49}{4}$
  Đỉnh của đồ thị là $\left(-\dfrac{5}{2};\dfrac{49}{4}\right)$
  Trục đối xứng: $x=-\dfrac{5}{2}$
  Đồ thị cắt trục $Oy$ tại $(0;6)$
  Lấy điểm $(-5;6)$ đối xứng $(0;6)$ qua $x=-\dfrac{5}{2}$
  Đồ thị cắt trục $Ox$ tại $(1;0);(-6;0)$
  Do đỉnh của đồ thị là $\left(-\dfrac{5}{2};\dfrac{49}{4}\right)$
  $\Rightarrow \max y=\dfrac{49}{4}$ khi $x=-\dfrac{5}{2}$
  Dựa vào đồ thị $\Rightarrow$ Hàm số đồng biến trên $\left(-\infty;-\dfrac{5}{2}\right)$, nghịch biến trên $\left(-\dfrac{5}{2};+\infty\right)$
  (Hàm số không tồn tại GTNN trên $\mathbb R$)
   

  ve-do-thi-ham-so-y-5-6-ac-dinh-gtnn-gtln-ham-so-dong-bien-ham-so-nghich-bien-gtln-gia-tri-lon-nh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới