Phần bù của [-1;5) trong R là: A. (-$\infty$;-1] B. (-$\infty$;-1) $\cup$ [5;+$\infty$) C. (-$\infty$; -1) D. (5;

Phần bù của [-1;5) trong R là:
A. (-$\infty$;-1] B. (-$\infty$;-1) $\cup$ [5;+$\infty$) C. (-$\infty$; -1) D. (5;+$\infty$)
CHỌN ĐÁP ÁN THÔI!!!

2 bình luận về “Phần bù của [-1;5) trong R là: A. (-$\infty$;-1] B. (-$\infty$;-1) $\cup$ [5;+$\infty$) C. (-$\infty$; -1) D. (5;”

 1. Giải đáp:
  B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phần bù của [-1; 5) trong R là:
  C_{R}[-1; 5)=R\\[-1; 5)=(-∞; -1)∪[5; +∞)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới