Số `a=321145639+-45`. Số quy tròn của số gần đúng `321145639`

Số `a=321145639+-45`. Số quy tròn của số gần đúng `321145639`

1 bình luận về “Số `a=321145639+-45`. Số quy tròn của số gần đúng `321145639`”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới