Tìm m để biểu thức m $x^{2}$ – (2m-1)x – 3 khác 0

Tìm m để biểu thức m $x^{2}$ – (2m-1)x – 3 khác 0Viết một bình luận

Câu hỏi mới