tìm số hạng thứ 4 trong khai triển (x^3+2x)^4

tìm số hạng thứ 4 trong khai triển (x^3+2x)^4Viết một bình luận

Câu hỏi mới