Tìm tập xác định của hàm số y=2x-1+3

Tìm tập xác định của hàm số y=2x-1+3

2 bình luận về “Tìm tập xác định của hàm số y=2x-1+3”

 1. Giải đáp: $TXD:D = \left[ {\dfrac{1}{2}; + \infty } \right)$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  y = \sqrt {2x – 1}  + 3\\
  Dkxd:2x – 1 \ge 0\\
   \Leftrightarrow 2x \ge 1\\
   \Leftrightarrow x \ge \dfrac{1}{2}\\
  Vay\,TXD:D = \left[ {\dfrac{1}{2}; + \infty } \right)
  \end{array}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hàm số y=\sqrt{2x-1}+3 xác định ⇔2x-1≥0
                                                           ⇔2x≥1
                                                           ⇔x≥\frac{1}{2}
  Vậy tập xác định của hàm số là D=[\frac{1}{2}; +∞)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới