Trong đợt diễn văn nghệ, trường C có 40 lớp, trong đó có 10 lớp đăng kí thi múa, 25 lớp đăng kí thi hát, 3 lớp đăng kí thi cả

Trong đợt diễn văn nghệ, trường C có 40 lớp, trong đó có 10 lớp đăng kí thi múa, 25 lớp đăng kí thi hát, 3 lớp đăng kí thi cả múa và hát. Biết rằng trường chỉ tổ chức thi hai môn trên. Hỏi có bao nhiêu lớp không đăng kí thi gì?

1 bình luận về “Trong đợt diễn văn nghệ, trường C có 40 lớp, trong đó có 10 lớp đăng kí thi múa, 25 lớp đăng kí thi hát, 3 lớp đăng kí thi cả”

  1. Tổng số lớp đăng ký thi múa và hát là : 10 + 25 – 3 = 32 ( lớp ) 
    Số lớp không đăng ký thi gì là : 40 – 32 = 8 ( lớp ) 
    Vậy có tổng cộng 8 lớp không đăng kí thi gì 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới