Trong hệ trục Oxy cho hai điểm A(-2,3),B(-1,-3) . Tìm điểm D nằm trên đường thẳng x+y=1 sao cho tam giác ABD vuông tại .D

Trong hệ trục Oxy cho hai điểm A(-2,3),B(-1,-3) . Tìm điểm D nằm trên đường thẳng x+y=1 sao cho tam giác ABD vuông tại .DViết một bình luận

Câu hỏi mới