trong mặt phẳng cho 2010 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu vecto khác 0 có bao nhiêu điểm đầu và điểm cuối lầy từ 2010 điểm đã

trong mặt phẳng cho 2010 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu vecto khác 0 có bao nhiêu điểm đầu và điểm cuối lầy từ 2010 điểm đã cho ?Viết một bình luận